KURULLARTÜRK RADYASYON ONKOLOJİSİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

 

Başkan: Dr. Yavuz Anacak

Başkan Yardımcısı: Dr. Gökhan Özyiğit

Bir Önceki Dönem Başkan: Dr. Esra Kaytan Sağlam

Genel Sekreter: Dr. Deniz Yalman

Sayman: Dr. Fulya Ağaoğlu

Üyeler:  Dr. Halil Akbörü

Dr. Serap Akyürek

Dr. Ş. Bilge Gürsel

Dr. M. Şefik İğdem

Dr. H. Cem Önal

Dr. Ferah Yıldız