Konuşmacılar


Hilal Acar
Fizik Kursu 8. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon doz dağılımına etki eden faktörler: Hastada
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Yücel Akdeniz
Fizik Kursu 14. Hafta
Konuşmacı
*Modern brakiterapi ekipmanları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Serap Akyürek
Fizik Kursu 5. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Yavuz Anacak
Fizik Kursu 1. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 1. Hafta
Konuşmacı
*Radyoterapinin Tarihsel Gelişimi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 6. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 14. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Serhat Aras
Fizik Kursu 11. Hafta
Konuşmacı
*IMRT: Doz reçeteleme ve tedavi planlarının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Beste Atasoy
Fizik Kursu 2. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Christian Bäumer
Fizik Kursu 6. Hafta
Konuşmacı
*Accelerators for charged particle therapy
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fatih Biltekin
Fizik Kursu 3. Hafta
Konuşmacı
*İyonizan radyasyon kavramı ve X ışınlarının elde dilmesi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 17. Hafta
Konuşmacı
*Yeni Teknolojiler
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Aydın Çakır
Fizik Kursu 6. Hafta
Konuşmacı
*Lineer hızlandırıcıların yapısı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 7. Hafta
Konuşmacı
*Klinik dozimetri ve dozimetre ekipmanları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Serap Çatlı Dinç
Fizik Kursu 13. Hafta
Konuşmacı
*Elektronlar ile Tedavi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Rıza Çetingöz
Fizik Kursu 15. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Ayşe Dağlı Değerli
Fizik Kursu 2. Hafta
Konuşmacı
*Radyoaktivite
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Ayşe Nur Demiral
Fizik Kursu 11. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fazilet Öner Dinçbaş
Fizik Kursu 16. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Tülay Ercan
Fizik Kursu 5. Hafta
Konuşmacı
*Radyonüklid içeren eksternal radyoterapi cihazları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 11. Hafta
Konuşmacı
*IMRT: Temeli ve inverse planning kavramı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mehmet Ertuğrul Ertürk
Fizik Kursu 16. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon Güvenliği
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Durmuş Etiz
Fizik Kursu 18. Hafta
Konuşmacı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Evren Ozan Göksel
Fizik Kursu 14. Hafta
Konuşmacı
*Brakiterapi fiziğinin temelleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Görkem Güngör
Fizik Kursu 17. Hafta
Konuşmacı
*MR LİNAK
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Şükriye Bilge Gürsel
Fizik Kursu 9. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 18. Hafta
Konuşmacı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Emel Hacıislamoğlu
Fizik Kursu 10. Hafta
Konuşmacı
*3DKonformal radyoterapi: temeli ve tedavi planlaması
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Yusuf Ziya Hazeral
Fizik Kursu 9. Hafta
Konuşmacı
*Bilgisayarlı planlamanın temelleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Serra Kamer
Fizik Kursu 13. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Emine Serra Kamer
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Songül Karaçam
Fizik Kursu 16. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon Kazaları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Esra Kaytan Sağlam
Fizik Kursu 4. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Murat Köylü
Fizik Kursu 13. Hafta
Konuşmacı
*TBI & TSEI
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Nezihe Seden Küçücük
Turkey
Fizik Kursu 15. Hafta
Konuşmacı
*Brakiterapi teknikleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Halil Küçücük
Fizik Kursu 15. Hafta
Konuşmacı
*Brakiterapi: QA ve güvenlik
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Murat Okutan
Fizik Kursu 5. Hafta
Konuşmacı
*Yüzeyel X ışını ve elektron cihazları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Nezahat Olacak
Fizik Kursu 2. Hafta
Konuşmacı
*Atomun yapısı ve nükleer bilimler
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Nilgün Özbek Okumuş
Fizik Kursu 10. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Alper Özseven
Turkey
Fizik Kursu 10. Hafta
Konuşmacı
*3DKonformalradyoterapi: Tedavi planlarının değerlendirilmesi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Enis Özyar
Fizik Kursu 17. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Gökhan Özyiğit
Fizik Kursu 1. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 1. Hafta
Konuşmacı
*Bir radyoterapi merkezi nasıl kurulur?
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 3. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Şule Parlar
Fizik Kursu 9. Hafta
Konuşmacı
*Bilgisayarlı planlama yazılım ve hesaplama algoritmaları
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Yücel Sağlam
Fizik Kursu 4. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon doz birimleri
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 7. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon Dozimetrisi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mert Saynak
Fizik Kursu 7. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Uğur Selek
Fizik Kursu 1. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Fizik Kursu 1. Hafta
Konuşmacı
*Bir radyasyon onkoloğu radyasyon fiziği konusunda neleri bilmeli?
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 18. Hafta
*Moderatörler
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Erkan Topkan
Fizik Kursu 8. Hafta
*Moderatör
Başlangıç Saati
19:00
Bitiş Saati
20:00
Taylan Tuğrul
Fizik Kursu 4. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon atenüasyonu ve LET
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fazlı Yağız Yedekçi
Fizik Kursu 3. Hafta
Konuşmacı
*İyonizan radyasyonun madde ile etkileşimi
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Fizik Kursu 18. Hafta
Konuşmacı
Başlangıç Saati
Bitiş Saati
Mete Yeğiner
Fizik Kursu 8. Hafta
Konuşmacı
*Radyasyon doz dağılımına etki eden faktörler: cihazda ve havada
Başlangıç Saati
Bitiş Saati